TipMaasgouw TipMaasgouw TipMaasgouw

Uw mening over Maasgouw Aanmelden

16-01-2020

Betrokkenheid met de gemeente Maasgouw en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Maasgouw

Mate van participatie in de gemeente Maasgouw bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Maasgouw scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten