TipMaasgouw TipMaasgouw TipMaasgouw

Uw mening over Maasgouw Aanmelden

28-06-2019

Restauratie van Chateau Heel

Publieke raadpleging onder de inwoners van Maasgouw over restauratie van Chateau Heel

Horst, 2 augustus 2019

Restauratie Rijksmonument Chateau Heel is belangrijk
De restauratie van Rijksmonument Chateau Heel is de opmaat tot de herbestemming van het gebied waar zorgappartementen en levensloopbestendige woningen komen. Onderzoekbureau Toponderzoek onderzocht de meningen van de deelnemers van TipMaasgouw over de restauratie van het Rijksmonument Chateau Heel.

De meerderheid van de respondenten van TipMaasgouw (78%) is het (zeer) eens met de stelling: ‘Het is belangrijk dat het Rijksmonument Chateau Heel wordt gerestaureerd’. Voor 9% van de respondenten is de restauratie van het Rijksmonument Chateau Heel  niet belangrijk.

Betaalbare zorgappartementen en levensloopbestendige woningen
De gemeente Maasgouw stelt maximaal €150.000 beschikbaar voor de restauratie van het Chateau Heel. Volgens de gemeente Maasgouw zorgt de bijdrage in de vorm van subsidies ervoor dat de ontwikkelaar niet de volledige kosten hoeft terug te verdienen met de verhuur en verkoop van de zorgappartementen en levensloopbestendige woningen. Hierdoor blijven de zorgappartementen en levensloopbestendige woningen betaalbaar.

De meerderheid van de respondenten van TipMaasgouw (67%) geeft aan voorstander te zijn van de subsidies van de gemeente Maasgouw voor de restauratie van Chateau Heel. 26% van de respondenten geeft aan tegen de subsidies van de gemeente Maasgouw voor de restauratie van Chateau Heel te zijn.

Benieuwd naar de toelichtingen bij de gestelde vragen? Lees hier de volledige rapportage van het recente onderzoek naar de restauratie van het Rijksmonument Chateau Heel.

Het onderzoek van TipMaasgouw over de restauratie van het Rijksmonument Chateau Heel is ingevuld door 32 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Maasgouw. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipMaasgouw zijn te lezen op www.TipMaasgouw.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipMaasgouw.


Download resultaten